Història

L’any 2016 es va posar en marxa el projecte Manresa en Simbiosi, amb l’objectiu d’implantar a la ciutat el primer projecte de simbiosi industrial a la Catalunya. Aquest projecte preten maximitzar l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles, iniciant el camí cap a l’economia circular, creant les condicions òptimes per afavorir l’aparició de sinergies entre diferents empreses.

El projecte va ser impulsat per l’Ajuntament de Manresa, conjuntament amb l’Agència de Residus de Catalunya, el Consorci del Bages per la Gestió de Residus, i hi van col·laborar la Diputació de Barcelona, l’Associació d’Empresaris de Bufalvent i la Fundació CTM Centre Tecnològic.

Aquest projecte va tenir la seva continuitat durant el 2017 en la creació de l’oficina de sinergies Bufalvent (un dels projecte sde la convocatòria 2016 d’economia circular de l’ARC) que va poder desenvolupar algunes de les estatègies ja iniciades anteriorment, formant als empresaris en noves iniciatives circulars, alhora que es consolidava el paper de l’Associació d’Empresaris en aquest nou servei.

Per altra banda, l’any 2017 l’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages redactaven un document de planificació en el seu àmbit territorial: el Pla Industrial del Bages.

Aquest Pla estratègic s’ha conceptualitzat per a reforçar la competitivitat de la indústria bagenca – i el seu posicionament nacional i internacional – així com per millorar les infraestructures, les telecomunicacions i els polígons d’activitat econòmica, augmentar la disposició de parcel·les de sòl industrial de grans dimensions i facilitar l’obtenció de crèdit per a l’impuls de nous projectes empresarials.

Amb una durada de 4 anys, l’estratègia d’economia circular aplicada a la indústria és una peça clau i, dins aquesta estratègia en l’EIX 3, hi trobem la Simbiosi Industrial al Bages i la implantació d’un nou polígon sostenible pilot.
Basant-se en aquests antecedents, durant el 2018 el Consell Comarcal del Bages s’implica com a ens coexecutor en el projecte Simbiosi Industrial al Bages 2018, liderat per l’Ajuntament de Manresa i amb el suport de la Diputació de Barcelona,  afavorint a escalar a tota la comarca el projecte d’Impuls a l’Economia Circular a la Indústria del Bages, enfocant diferents accions pel seu teixit industrial.

L’oficina de Simbiosi Industrial participa en aquest projecte com a centre tècnic i com antena de difusió en totes les accions realizades.

Objectius

Tenim l’objectiu de fomentar la transició del model productiu cap a una economia circular i enfortir la competitivitat de la indústria del Bages.

  • Donar continuïtat a iniciatives anteriors
  • A mig i llarg termini
  • Amb totes les entitats públiques de la comarca alineades
  • Una estratègia integrada al Pla Industrial del Bages
  • Amb vocació de treballar ”amb i per a” l’empresariat

A nivell territorial, detectar oportunitats que millorin el teixit industrial i es desenvolupin projectes individuals o col·laboratius per enfortir el caràcter circular de la comarca.

També s’ofereixen a les empreses de forma continuada els següents serveis:

  • Auditories per l’optimització del ús dels recursos (residus, aigua, energia, logística): diagnòstics, identificació de millores, solucions alternatives...
  • Identificació i tramitació d’ajuts i subvencions (ajuts IDAE, cupons d’eco-innovació, subvencions ARC...)
  • Assistència en procediments administratius (en matèria de residus-subproductes, energia)
  • Assistència en certificació de productes i serveis.
  • Serveis mancomunats (recollida residus...)

És un projecte impulsat per:

Plaça Major, 1 – 08241 Manresa
93 878 24 59
proempresa@ajmanresa.cat
www.manresa.cat
Muralla de Sant Domènec, 24 – 08241 Manresa
93 693 03 52
pindustrial@ccbages.cat
www.ccbages.cat

 Josep Comas i Solà 27, baixos   93 877 41 56
simbiosi@bufalvent.cat
www.bufalvent.cat