És un projecte impulsat per:

Plaça Major, 1 – 08241 Manresa
93 878 24 59
proempresa@ajmanresa.cat
www.manresa.cat
Muralla de Sant Domènec, 24 – 08241 Manresa
93 693 03 52
pindustrial@ccbages.cat
www.ccbages.cat

 Josep Comas i Solà 27, baixos   93 877 41 56
simbiosi@bufalvent.cat
www.bufalvent.cat