Els projectes de Simbiosi Industrial es desenvolupen en les següents fases, que ens permeten fer una diagnosi global, individual i col·lectiva de les empreses del territori.

Anàlisi de l’ecosistema industrial

Treball amb les empreses

Elaboració del mapa de recursos

Identificació de sinergies/oportunitats: mapa de sinergies i definició del pla d’acció

Seguiment de sinergies

Treball amb noves empreses

Anàlisi dels beneficis/impactes del projecte

Primerament es recopilen dades industrials de fonts oficials com l’Agència de Residus de Catalunya o dades facilitades per l’oficina de promoció econòmica; es tracten i s’analitzen per tal d’identificar els grups de residus més nombrosos o problemàtics, les empreses que necessiten un determinat recurs o generen un determinat residu o possibles grups d’empreses que es podrien gestionar els seus residus conjuntament i, per tant, de forma més eficient i efectiva. Informació que es recull a l’Anàlisi de l’Ecosistema Industrial.

A partir dels coneixements del responsable del projecte, dels tècnics dels diferents municipis i de l’anàlisi de l’ecosistema industrial, es treballa amb les empreses i entitats escollides a través de visites-auditories, ja sigui per la seva importància en el món dels residus/recursos, per transcendència econòmica o pel lideratge de l’empresari.

Les diferents auditories queden recollides en uns informes on es detalla: informació general de l’empresa, procés d’operació, recursos d’entrada utilitzats i de sortida i oportunitats detectades, tant pel que fa a augmentar la circularitat o l’eficiència de recursos com de simbiosi industrial.

L’anàlisi i les auditories permeten planificar i definir sessions de treball amb empresaris per impulsar l’intercanvi de coneixement entre les empreses i fer una avaluació de barreres i ponts associats a les potencials oportunitats i detectar inquietuds, capacitats, necessitats de les empreses participants…


Aquestes tres primeres fases – l’anàlisi de l’ecosistema, les visites i les sessions de treball – generen informació per a detectar oportunitats al territori que permetran, més endavant, fer un Pla d’acció d’Economia Circular i Simbiosi Industrial a la comarca.

L’Anàlisi de l’Ecosistema Industrial esdesenvolupa gràcies a SÍNER, una eina informàtica que concentra i treballa amb totes les dades introduïdes per gestionar-les i permet als promotors territorials del projecte visualitzar i consultar la informació del territori.

www.sinerplatform.com/SINER/

És un projecte impulsat per:

Plaça Major, 1 – 08241 Manresa
93 878 24 59
proempresa@ajmanresa.cat
www.manresa.cat
Muralla de Sant Domènec, 24 – 08241 Manresa
93 693 03 52
pindustrial@ccbages.cat
www.ccbages.cat

 Josep Comas i Solà 27, baixos   93 877 41 56
simbiosi@bufalvent.cat
www.bufalvent.cat