Després de 2 anys de treball, fruit de l’anàlisi realitzat i les oportunitats detectades, es realitza una diagnosi i es sintetitzen 4 agrupacions d’oportunitats aplicables a tot l’àmbit comarcal, incloent els projectes que l’oficina Sinèrgies Bufalvent té actius.

1. Millora de la segregació i valorització

 • Valorització local de residus
 • Millora de la segregació i costos de logística
 • Millora de la valorització de plàstics

2. Vector energia

 • Biomassa forestal i industrial
 • Producció de biogàs
 • Xarxes de calor residuals

3. Nous productes

 • Productes de Scrap Tèxtil. Gestió de petits estocs: SCRAP STORE
 • Composites de plàstics i fibra de vidre
 • Nutrients i coproductes orgànics

4. Reptes transversals

Hi ha un seguit de temes transversals claus per crear les condicions adequades per l’adopció de models circulars:

 • Comunicació, difusió
 • Foment de la cultura de la col·laboració
 • Polítiques locals
 • Compra pública, desenvolupament de mercats
 • Finançament
 • Recolzament a empreses
 • Demostradors
 • Innovació

És un projecte impulsat per:

Plaça Major, 1 – 08241 Manresa
93 878 24 59
proempresa@ajmanresa.cat
www.manresa.cat
Muralla de Sant Domènec, 24 – 08241 Manresa
93 693 03 52
pindustrial@ccbages.cat
www.ccbages.cat

 Josep Comas i Solà 27, baixos   93 877 41 56
simbiosi@bufalvent.cat
www.bufalvent.cat