Manresa a la Declaració de Ciutats Circulars


https://circularcitiesdeclaration.eu/cities/manresa

 

Manresa pretén afavorir la transició d’una economia lineal a una circular, així com reforçar la competitivitat del seu territori i de la indústria. El seu principal objectiu és convertir-se en una ciutat verda, justa i productiva, tal com recull la Nova Carta de Leipzig; això també implica convertir-se en una ciutat circular. Per aconseguir aquest objectiu, Manresa pretén construir aliances multinivells i conscienciar els grups d’interès i la ciutadania sobre la necessitat i els beneficis de la transició cap a un model econòmic més sostenible, basat en l’economia circular i l’eficiència en els recursos com un dels seus principals pilars, en combinació amb energia neta i eficient, llocs de treball dignes i producció i consum responsables. Amb la signatura del CCD, la ciutat confirma el seu compromís amb la transició circular per enfortir les aliances locals i externes, aprofundir en el concepte de ciutat circular i intercanviar experiències i bones pràctiques amb altres ciutats i organitzacions.

Simbiosi Manresa
El principal assoliment de Manresa en l’àmbit de l’economia circular és la iniciativa Manresa Symbiosis. Aquesta acció far cap a la transició cap a una economia circular local es va posar en marxa l’any 2016 amb l’objectiu de posar en marxa el primer projecte de simbiosi industrial a la ciutat. El projecte pretén maximitzar l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles, creant les condicions òptimes per afavorir l’aparició de sinergies entre les diferents empreses, i iniciant el camí cap a l’economia circular. L’any 2018 la Diputació del Bages s’ha implicat com a entitat coexecutora de la iniciativa, liderada per l’Ajuntament de Manresa i amb el suport de la Diputació de Barcelona, ​​ampliant així el projecte de foment de l’Economia Circular a la indústria comarcal, i centrant-se sobre diferents accions adreçades al seu teixit industrial.

 

Connexions circulars
Manresa treballa amb molts projectes empresarials per apropar els seus objectius circulars als seus ciutadans. El principal actiu de la ciutat és la col·laboració amb agents locals, universitats i equips de recerca, i Eurecat (centre tecnològic). A més, Manresa és membre del Consell Executiu d’Eurotowns, una xarxa de ciutats europees mitjanes compromeses amb el foment de l’economia circular a nivell local. Finalment, la ciutat també participa en la xarxa URBACT Global Goals for Cities, integrada per 19 ciutats europees, amb l’objectiu de localitzar els ODS i desenvolupar estratègies locals de sostenibilitat, incloent la promoció de l’economia circular i la prevenció i gestió de residus (ODS). 9, 11 i 12).