Acció Climàtica amplia en 44 milions d’euros la línia d’ajuts per a l’estalvi i l’eficiència energètica en la indústria

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha ampliat en 44 milions d’euros la línia d’ajuts per a l’estalvi i l’eficiència energètica en la indústria. Amb aquesta ampliació, la línia incrementa la seva dotació fins als 150 milions d’euros des de la seva posada en marxa, l’any 2019, dels quals ja n’ha atorgat 89. Fins a dia d’avui, aquests ajuts han generat una inversió induïda de 444 milions d’euros repartits en 736 projectes. Aquest darrer increment de pressupost permetrà atendre aquelles peticions que havien quedat en llista d’espera i també noves sol·licituds.

Aquestes xifres les ha donat el conseller d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, David Mascort i Subirana, durant la sessió d’obertura del curs IN 2023, els seminaris de gestió energètica a la indústria que organitza l’ICAEN. “Catalunya és una de les principals regions industrials d’Europa i vol continuar sent-ho. Per aconseguir-ho, hem d’apostar per la generació, l’estalvi i l’eficiència energètica com a elements de millora de la competitivitat industrial”, ha assegurat Mascort. El conseller ha insistit en la necessitat d’avançar en l’electrificació de tots els consums possibles, en la millora tecnològica dels processos industrials o en l’aposta per l’autoconsum per “fer la transició energètica en el sector industrial”.

Els ajuts estan destinats a incentivar la inversió en equips productius i auxiliars -renovació d’equips, innovació en els processos productius, etc.- i a la instal·lació de sistemes de gestió de l’energia. L’objectiu és generar estalvi i eficiència energètica en la indústria manufacturera, reduir-ne el consum energètic i el volum d’emissions, i augmentar-ne la competitivitat. Aquestes actuacions també contribueixen a dinamitzar el sector dels equips i serveis energètics, com enginyeries, instal·ladors o fabricants, entre d’altres. Paral·lelament a l’ampliació del pressupost, també s’ha allargat la vigència de la línia fins a 30 de juny de 2024 o fins a que s’esgotin els recursos.

Aquesta serà la tercera ampliació del pressupost d’aquesta línia d’ajuts, fet que demostra el dinamisme de la indústria catalana i la relació directa que hi ha entre sostenibilitat i competitivitat. La dotació inicial, de 48,7 milions d’euros, va rebre gairebé 400 sol·licituds, que sumaven un import d’ajut sol·licitat de 75 milions d’euros i, per tant, excedien el pressupost disponible. Per atendre totes les peticions rebudes i incentivar-ne de noves, el 2021 es va incrementar el pressupost en 35 milions d’euros, i el 2022 s’hi van afegir 25 milions addicionals. A aquestes dues ampliacions hi han acudit, fins ara, 705 projectes per un import sol·licitat d’ajuts de 87 milions d’euros, fet que havia generat una nova llista d’espera que, amb la darrera ampliació de 44 milions d’euros, quedarà coberta.

La dotació econòmica de la línia prové del Fons Nacional d’Eficiència Energètica, constituït amb aportacions procedents de la tarifa elèctrica –és a dir, dels consumidors- i creat a instàncies de la Unió Europea per tal que els estats contribueixin a la transició energètica. A Catalunya, l’ICAEN és l’ens que s’encarrega de gestionar-los i de rebre i avaluar les sol·licituds de les empreses.

L’estalvi i l’eficiència energètica, eix fonamental de la transició energètica

L’estalvi i l’eficiència energètica són un dels eixos fonamentals de la transició que viu Catalunya cap a un nou model energètic més net, sostenible, just i democràtic. La Prospectiva Energètica de Catalunya 2050 estima que, per assolir la descarbonització del sistema energètic català, caldrà reduir un 30,3% el consum final d’energia fins l’any 2050. Un 70,9% de les emissions de gasos causants de l’efecte hivernacle i un 85,8% de les emissions de CO2 estan relacionades amb el sector de l’energia.

A Catalunya, la indústria és el segon consumidor d’energia, amb un 27% del total de l’energia final. Amb l’objectiu de descarbonitzar el sector manufacturer i fer-lo més competitiu, la Generalitat té en marxa diferents programes de suport i ajut a l’estalvi i l’eficiència energètica específics per aquest àmbit. A més d’aquesta línia, també ha obert programes d’ajuts tant per a l’autoconsum i emmagatzematge amb fonts d’energia renovable com per a la implantació de sistemes tèrmics a partir d’energies renovables, i ha posat en marxa campanyes tant d’assessorament com de sensibilització i de difusió de bones pràctiques, entre d’altres.

 

Notícia: https://icaen.gencat.cat/ca/detalls/noticies/20231109_Not-curs-IN