L’aigua de les piscines de Manresa s’escalfarà amb calor provinent d’aigües residuals

El projecte, que combina geotèrmia, aerotèrmia i hidrotèrmia per reduir la despesa energètica actual, ha obtingut una subvenció dels fons “Next Generation” de prop de 400.000 euros

L’elevat consum de gas natural per escalfar l’aigua dels vasos de les piscines, calefacció i aigua calenta sanitària suposa una important despesa econòmica i ambiental per a les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa. És per això, que Aigües de Manresa va demanar una subvenció als fons Next Generation per portar a terme un projecte de canvi del motor de cogeneració per altres fonts d’energia renovables que reduïssin aquest impacte.

La proposta presentada, i que ha obtingut la segona millor puntuació en la resolució de la subvenció, combina energia provinent de l’aerotèrmia, la geotèrmia i la hidrotèrmia. En aquest últim cas, i com a proposta innovadora, s’aprofitarà la calor de les aigües residuals que circulen pel torrent de Sant Ignasi per convertir-la en escalfor per a la instal·lació.

Aquest projecte suposarà una reducció del 45% dels costos energètics de la instal·lació, i una reducció del 55% d’emissions de CO2 a l’ambient, 589,64 tCO2 /any.

La idea de la proposta, a part d’aportar una reducció de la despesa energètica de la instal·lació, també es vol reproduir a altres instal·lacions de la ciutat.

El projecte presentat té un cost total d’1.181.437,62 euros, dels quals 392.733,21 provindran dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a través de la convocatòria RenoCogen, destinada a impulsar projectes de producció d’electricitat o calor amb energies renovables.